Styrelsen

Ordförande

AnneSophie Karlgren


Vice ordförande

Susanne Bjurek


Kassör

Christina Isaksson


Sekreterare

Elisabeth Jelvestam


Suppleanter

Carina Andersson

Sandra Andersson

Britt-Marie LarssonSTYRELSENÖVRIGA UPPDRAG

Revisor

Maria Lindell-Westmar


Valberedning

Miranda Karlsson

Malin Norén


Web-ansvarig


Marina Rosengren


Föreningens ekonomiska ansvar tecknas var för sig av kassör och vice kassör


Copyright © GymMix Habo 2014. All Rights Reserved.