Motion och hälsa

MOTION GER HÄLSA


Att skaffa sig en god hälsa och kondition behöver inte vara jobbigt, ta för mycket tid eller vara dyrt. Det är faktiskt ganska enkelt, men lite måste man förstås anstränga sig. Man får inte god hälsa genom att önska sig den, man måste skaffa sig den själv. Vi kan inte heller vänta på något mirakelpiller som ger oss god hälsa. Ja, vem vet i framtiden kanske det är möjligt – men då kan det ju vara försent.


Vi vet att vår hälsa förbättras genom fysisk aktivitet.

Om man motionerar regelbundet blir man friskare och mår bättre eftersom motion:

• Minskar hjärt- / kärlsjukdomar.

• Fördröjer eller förhindrar högt blodtryck.

• Minskar risk för bröst och tarmcancer.

• Minskar risk för typ 2 diabetes.

• Minskar risk för benskörhet.

• Lindrar ledsmärtor.

• Lindrar, förebygger ångest, sömnsvårigheter.

• Motverkar fetma och övervikt.


När det gäller våra barn vet vi att:

• fysiskt aktiva barn har en mer positiv självuppfattning än fysiskt inaktiva barn.

• Även nervsystemet behöver rörelse för att utvecklas.

• Lek och rörelse har betydelse för barnens motoriska utveckling.

• Den positiva gemenskapen i rörelseleken ger glädje till våra barn.


Tränar du med oss i Gymmix Habo blir det både kul och enkelt till en låg kostnad för att förbättra din hälsa.


Annesophie Carlgren


Faktakälla: Sv. Sjukvårdsrådivningen.se