Om

HISTORIEN BAKOM GYMMIX


- 1813 Bildade Per Henrik Ljung Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm.

- 1944 startade Ernst Idla gymnastikverksamhet i Sverige. Han utarbetade ett system för kvinnogymnastik som hade tonvikt på harmoni och rytm. Han fick stora framgångar.

- 1966 bildades Habo GF och registrerades i svenska gymnastikförbundet. Det fanns dock gymnastik i Habo mycket tidigare, då i en sektion under Habo IF.


Så här såg den första styrelsen i Habo GF ut:

Ordf. Solveig Dagman

Sekreterare. Inga Ödén

Kassör. May Hjort

Övriga ledarmöter. Gudrun Isaksson, Edla Karlsson, Birgitta Holmqvist, Maj-lis Gustavsson.


Antalet medlemmar i föreningen har varierat genom åren men har varierat mellan 250-300. Med detta medlemsantal är Habo GF en av de största föreningarna i Habo kommun.


Vid flera tillfällen har man kunnat se uppvisningar av Habo GF i sporthallen, musikparken, Elmia Jönköping och Skara sommarland. GF har även medverkat vid nationaldagsfirandet i kommunen. 1988 arrangerade Habo GF en festival till förmån för cancerfonden.


Föreningens slogan, Förläng ditt liv med ett gympakliv, föddes vid millennieskiftet då föreningen utlyste en tävling:

Författa den bästa slogan till Habo GF.

Vinnare i denna tävling var Inger Månsson. Tack!


Det kommer nya trender inom gymnastiken hela tiden och Habo GF hänger med i utvecklingen allt vad resurserna tillåter.