Trivsel

Alla ska trivas hos oss!


Självfallet vill vi att ALLA ska trivas och känna sig välkomna hos oss. Därför har vi upprättat ordningsregler som vi gärna ser att Ni följer för allas trivsel.


  • Kom i tid till passen, spring i dörrar kan uppfattas som störande för både ledare och motionärer.


  • Ingång till B-hallen sker via omklädningsrum tillhörande B-hallen. Två omklädningsrum för damer längst åt höger sett utifrån och två omklädningsrum för herrar till vänster sett utifrån. Ingång via sporthallen är ej tillåtet. Fagerhus och Kråkeryd har har endast en ingång.


  • Ditt medlemskort skall uppvisas utan uppmaning för Gymmix värdar eller ledare vid varje deltagartillfälle.


  • Har du glömt ditt medlemskort men vill ändå delta är avgiften 50 kronor, kontant eller swish.


  • Har du tappat bort ditt medlemskort kostar det 50 kronor att få ett nytt.


  • Stretch/ avslappning är en del av passet och sker under tystnad. Skulle Ni av någon anledning inte kunna delta, vänligen lämna salen lugnt och diskret innan stretch/ avslappning påbörjats.


  • Det är inte tillåtet att delta på något av våra pass om du är påverkad av droger eller alkohol.


  • Som medlem i Gymmixhabo är du olycksfallsförsäkrad via Svenska Gymnastikförbundet.