Priser/Köp av medlemskort

Terminsavgift och medlemskort vt.2024PRIS FÖR GRUPPTRÄNING


Vuxen från 15 år

1 träningstillfälle (oavsett pass)/vecka: 700kr
2 träningstillfällen eller fler/vecka: 1000kr

(14 veckor)


Senior från 65 år

1 träningstillfälle (oavsett pass)/vecka: 500kr
2 träningstillfällen eller fler/vecka: 800kr

(14 veckor)


HathaYoga & YinYoga

10 ggr: 1000kr

Föranmälan krävs!

Se under passbeskrivningar 


Betalning sker med kontakter eller med swish


Föreningens regler gällande medlemskort och betalning


Ditt medlemskort är personligt och får ej överlåtas, utlånas eller på annat vis nyttjas av annan person än innehavaren. Innehavaren ansvarar för medlemskortet.

Medlemskortet ska visas upp utan uppmaning vid varje deltagartillfälle.


•Om du glömt ditt medlemskort kostar det 50kr/pass att delta.

•Borttappat medlemskort ersätts mot en kostnad av 50kr.

•Medlemskort köps/ förnyas terminsvis.

* Erlagd avgift återbetalas ej.


Gymmix StyrelseHär bokar du plats och köper du ditt

medlemskort innan terminstart vt.2024

Sporthallen i Habo

Vecka 2 följande dagar och tider


Måndag 8/1 kl.18.00-19.00
Tisdag 9/1 kl.18-19.00


Fagerhus i Fagerhult

Vecka 2 följande dag och tid


Onsdag 10/1 kl.18.00- 19.00


Det går fint att boka sig på gymmix yoga vid kortförsäljningen också. Prata med Gymmix försäljningsrepresentanter på plats så hjälper de dig!


Betalning sker med jämna kontanter eller swish

Swish: 123 389 91 50

Uppge ALLTID namn och födelsedata i meddelandet vid betalning