Priser

Terminsavgift och medlemskort 2020


OLIKA PRIS BEROENDE PÅ HUR DU VILL KOMBINERA DIN TRÄNING!


Pris för GRUPPTRÄNING
Vuxen från 15 år

1 träningstillfälle (oavsett pass)/vecka: 700kr
2 träningstillfällen eller fler/vecka: 1000kr

(14 veckor)

Yoga ingår ej!


Priser för YINYOGA

800kr

8 tillfällen


Priser för HATHAYOGA

800kr

8 tillfällen


Barngympa:

300kr


Föreningens bankgiro: 5817-1588

Swish: 123 389 91 50

Uppge ALLTID namn och födelsedata vid betalning
Föreningens regler gällande medlemskort och betalning


Ditt medlemskort är personligt och får ej överlåtas, utlånas eller på annat vis nyttjas av annan person än innehavaren. Innehavaren ansvarar för medlemskortet.

Medlemskortet ska visas upp utan uppmaning vid varje deltagartillfälle.


•Om du glömt ditt medlemskort kostar det 50kr/pass att delta.

•Borttappat medlemskort ersätts mot en kostnad av 50kr.

•Medlemskort köps/ förnyas terminsvis.

* Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

* Som ny motionär hos oss har du möjlighet att testa ditt/ dina pass innan du blir medlem.


             // Gymmix StyrelseHÄR KÖPER DU DITT MEDLEMSKORT INNAN TERMINSSTART

                                  Gunnarsbosalen Habo                  Fagerhus, Fagerhult             
                                 TID KOMMER INOM KORT!              TID KOMMER INOM KORT!
                                                                


  

     Vänligen ta med ditt gamla medlemskort så förnyar vi det med aktuell information inför ny termin. Betala gärna med swish eller jämna kontanter. Betalar du via bankgiro innan du förnyar ditt kort tar du med dig ett kvitto.
Copyright © GymMix Habo 2014. All Rights Reserved.