Priser/Köp av medlemskort

Terminsavgift och medlemskort ht.2020


OLIKA PRIS BEROENDE PÅ HUR DU VILL KOMBINERA DIN TRÄNING!


PRIS FÖR GRUPPTRÄNING


Vuxen från 15 år

1 träningstillfälle (oavsett pass)/vecka: 700kr
2 träningstillfällen eller fler/vecka: 1000kr

För fler än 2 träningstillfällen/vecka tillkommer 100kr/bokat pass

Ex: 3 träningstillfällen/vecka: 1100kr

4 träningstillfällen/vecka: 1200kr

osv

(14 veckor)

Yoga ingår ej!


Senior från 65 år

1 träningstillfälle (oavsett pass)/vecka: 500kr
2 träningstillfällen eller fler/vecka: 700kr

För fler än 2 träningstillfällen/vecka tillkommer 100kr/ bokat pass

Ex: 3 träningstillfällen/vecka: 800kr

4 träningstillfällen/vecka: 900kr

osv

(14 veckor)

Yoga ingår ej!


PRIS FÖR YINYOGA

800kr

8 tillfällen


PRIS FÖR HATHAYOGA

800kr

8 tillfällen


PRIS FÖR BARNGYMPA

300kr

Uppehåll pga Covid-19


Föreningens bankgiro: 5817-1588

Swish: 123 389 91 50

Uppge ALLTID namn och födelsedata vid betalningFöreningens regler gällande medlemskort och betalning


Ditt medlemskort är personligt och får ej överlåtas, utlånas eller på annat vis nyttjas av annan person än innehavaren. Innehavaren ansvarar för medlemskortet.

Medlemskortet ska visas upp utan uppmaning vid varje deltagartillfälle.


•Om du glömt ditt medlemskort kostar det 50kr/pass att delta.

•Borttappat medlemskort ersätts mot en kostnad av 50kr.

•Medlemskort köps/ förnyas terminsvis.

* Erlagd avgift återbetalas ej.


Gymmix StyrelseHär köper du ditt medlemskort innan terminstart

Sporthallen i Habo

Måndag 24/8 (v.35)

Kl. 18.00-20.00

Vi ber er att hålla avstånd vid försäljningstillfället!

Är du sjuk ber vi dig att stanna hemma och istället be någon om hjälp att köpa ditt medlemskort.


OBS

På grund av rådande pandemi (Covid-19) erbjuder Gymmix-Habo ett begränsat antal platser på klasserna. Detta innebär att du bokar dig på önskade klasser vid köp av ditt medlemskort.

"Först till kvarn"


Om platser finns kvar efter måndagens försäljning erbjuder vi även bokning och försäljning av medlemskort tisdagen 25/8, samma tid och plats. Information om eventuell extra försäljningsdag kommer ut på vår hemsida och vår facebooksida måndagen den 24/8.


Betala gärna med swish eller jämna kontanter.